• Arbejdsmiljøledelse
 • ATEX-APV
 • Bly-blodprøver
 • Indeklima
 • Kontorergonomi
 • Miljøanalyser
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Rådgivningspåbud
 • Sikkerhedskoordinering
 • Styren instruktion
 • Åndemiddelluftmålinger
Rådgivningsområder

Rådgivningsområder
Fra kemi til kontor

Påbud fra AT?
Vi er autoriseret rådgiver

Download
Hent vores materialer

ShareFile app
Digital arbejdsmiljøhåndbog

ARBEJDSMILJØHUSET er autoriseret rådgiver inden for det kemiske, fysiske, biologiske og ergonomiske område.

Vores kunder spænder lige fra bygge- og anlægsvirksomheder til offentlige institutioner, kontorarbejdspladser, produktions-virksomheder, bygherrerådgiver, tekniske skoler og detailvirksomheder. Vi dækker bredt inden for mange brancher. Vores specialister gør en dyd ud af at komme hele vejen rundt om alle aspekter i problemstillingerne. Det sikrer gode og implementerbare løsninger.

 • Det fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø
 • Ydre miljø, miljøanalyser
 • Industrimiljø, åndemiddelluftmålinger, ATEX
 • Arbejdsmiljøledelse
 • Autoriseret rådgivning
 • Kursus, instruktion og foredrag
 • Digitale værktøjer

Som den eneste arbejdsmiljørådgiver i Danmark råder vi over en produktdatabase med mere end 2.000 malingprodukter. Databasen opdateres løbende og gør os i stand til at rådgive gravide malere om produktvalg, så de kan fortsætte deres arbejde langt ind i graviditeten.

For en del af vores kunder, har vi udviklet og implementeret arbejdsmiljøledelsessystemer i henhold til OHSAS 18001. Systemerne vedligeholdes af os og auditeres og certificeres af Bureau Veritas Denmark.

ARBEJDSMILJØHUSET har siden 1986 ydet uvildig og professionel rådgivning inden for arbejdsmiljøområdet.

lololo

Valget er dit:

Vil du bare købe en
enkelt ydelse?

Eller vil du have fordele med vores
abonnementsordninger?

Download materiale:

lololololololololololololololo

Fik hjælp til arbejdsmiljøreglerne, fandt de rigtige løsninger og overholdt byggeriets tidsfrist

Arbejdsmiljøhuset var rådgiver for den italienske entreprenørvirksomhed GCF ved tunnelarbejdet med skinnerne i metroen i København

Et godt arbejdsmiljø kan skabes med en god APV, der kommer rundt om hele arbejdspladsen

Med både ansatte og studerende fik Det Kongelige Danske Kunstakademi hjælp fra ARBEJDSMILJØHUSET til at få styr på arbejdspladsvurderingen.

Den rigtige ergonomiske løsning  blev fundet til cykelsmedene, så de kan arbejde uden at få ondt i ryggen

Som nystartet virksomhed have BikeShare stor glæde af ARBEJDSMILJØHUSET til at finde de gode ergonomiske løsninger.

“Diplom for godt arbejdsmiljø” skærper overblikket og giver konkret rådgivning til virksomhedens arbejdsmiljø

Med ARBEJDSMILJØHUSETS diplom får jeres virksomhed fuldt fokus på arbejdspladsens sikkerhed, og I er sikre på at overholde krav og lovgivning.