Arbejdet med metroen i tunnellerne i den københavnske undergrund stillede særlige krav til arbejdsmiljøet, og det italienske entreprenørfirma GCF (Generali Costruzioni Ferroviarie) fik under hele forløbet rådgivning fra ARBEJDSMILJØHUSET.

GCFs opgave var at lægge skinnerne til metroen i tunnelen og ARBEJDSMILJØHUSET rådgav med:

 • Kontraktgennemgang med fokus på arbejdsmiljø og miljø
 • Beskrive og tilpasse ledelsessystemer og arbejdsmiljøsystemer til dansk lovgivning
 • Beskrive arbejdsgange, planlægge arbejdet og lave risikovurdering
 • Afholde toolbox-møder med de ansatte og deltage i sikkerhedsmøder på byggepladsen
ARBEJDSMILJØHUSET rådgiver på arbejdet med metroen
Arbejdsmiljøkonsulent Thomas Lütken har i et par år fulgt det italienske entreprenørfirma GCFs arbejde på den københavnske metro. Han har ydet rådgivning op til projektstart og fulgt arbejdet løbende.

Vær på forkant med sikkerheden

Inden den første italienske arbejder var landet i København, havde Arbejdsmiljøhusets konsulent Thomas Lütken udført et stort forarbejde med at fange hullerne mellem kontraktens krav, dansk lovgivning og GCFs egne arbejdsgange og ledelsessystemer.

Dermed fik GCF hjælp til at overholde standarderne ISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbejdsmiljøet.

”Det handlede for eksempel om krav til skurvogne og krav til virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. Vi så også på krav til uddannelser; om GCF skulle have de ansatte på kursus i Danmark, inden arbejdet gik i gang, eller have anerkendt deres italienske certifikater til at gælde her i landet” forklarer Thomas Lütken.

Forarbejdet gav GCF:

 • En ændret ledelsesstruktur, der passede til dansk lovgivning.
 • Sikkerhedsmøder, hvor de ansatte blev instrueret til danske byggepladser.
 • Styr på sproget. Engelsk er det officielle sprog.
 • Tjek på udstyret og arbejdsgange

Jeg afdækkede de problemstillinger, der kunne være mellem kontrakten og deres egne systemer og dansk lovgivning. Jeg skulle fange hullerne”. Thomas Lütken, ARBEJDSMILJØHUSET

Arbejdet i metrotunnellen stiller særlige krav til arbejdsmiljøet, for det traditionelle ”udearbjede” med maskiner og sporarbejde udføres som et indearbejde.

Overhold alle regler og love

Fordi metroens tunnelarbejde ikke var som en almindelig bygge-anlægsopgave, var der helt særlige udfordringer og problemer, som skulle løses både op til og undervejs i arbejdet.

Især et problem kostede lang tid og en opfindsom løsning. Problemet handlede om de maskiner, GCF skulle bruge i tunnelen til skinnearbejdet.

”De skulle bruge dieseldrevne motorer i tunnellerne og skaktene, og samtidig skulle de svejse skinnerne. I Danmark skal svejserøg ledes ud til det fri. Derfor kom Arbejdstilsynet med et påbud,” fortæller Thomas Lütken.

ARBEJDSMILJØHUSET har været rådgiver for italienske GCF, der har stået for skinnearbejdet i tunnelen i den københavnske metro.

Thomas Lütken var med i hele processen med at finde løsningen, som også skete i dialog med Metroselskabet (bygherren), Ansaldo og Arbejdstilsynet.

Løsningen blev at sende røgen op gennem lange fleksible rør og ud i det fri.

”Den kom til at ligne nærmest en Star Wars dinosaurus. Eller som en kæmpe emhætte på skinner,” fortæller Thomas Lütken om udfordringen med at få arbejdsgangen til at matche love og regler.

”De kunne kun svejse om natten, og fordelen ved de lange fleksible rør var, at de klappede helt samme, når de ikke blev brugt, så de kunne blive liggende om dagen uden at genere de andre, der arbejde der,” forklarer Thomas Lütken.

Nå arbejdet til tiden

GCF skulle efter planen afslutte skinnearbejdet i maj 2018, og de fulgte tidsplanen.

Det skyldtes i høj grad det store forarbejde og rådgivning i forberedelsesfasen, hvor de bl.a. fik styr på alle arbejdsgange og krav til uddannelse.

”Der var for eksempel truckcertifikater, hvor de ansatte skulle opnå anerkendelse af deres italienske uddannelse.”

Som rådgiver for italienske GCF brugte arbejdsmiljøkonsulent Thomas Lütken sin telefon til at tage billeder af situationer og særlige forhold ved arbejdet.  For selvom de officielt talte engelsk som arbejdssprog kunne han nemt vise, hvad det handlede om på telefonen.

Det kræver tid i forberedelsesfasen at få styr på det hele, inden første italiener møder op på pladsen.

God rådgivning fra Arbejdsmiljøhuset gør din virksomhed klar til opgaven

 • Vær på forkant med sikkerheden
 • Overhold alle regler og love
 • Nå arbejdet til tiden
Fotos i denne artikel: Søren Hytting.

Kontakt

Arbejdsmiljøkonsulent Thomas Lütken, Tlf: 20494485