Styren-instruktion gennemføres som virksomhedskursus. Pris pr. deltager er 600 kr. excl. moms og kørsel. Minimum fem deltagere. Indhent tilbud ved lavere antal deltagere.

Der informeres om de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde med kræftfremkaldende stoffer.

Følgende emner gennemgås:

  • Lovgrundlaget for arbejde med styren
  • Sundhedsmæssige forhold
  • Kodenumre (MAL-kode)
  • Erstatningsprodukter (substitution)
  • Brug af personlige værnemidler
  • Ventilation
  • Håndtering af affald

Deltagerne får udleveret print af det materiale, der gennemgås, samt bevis for deltagelse i instruktionen.