ARBEJDSMILJØHUSET udbyder dette kursus, der kan indgå som supplerende arbejdsmiljøuddannelse i henhold reglerne om, at medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation skal tilbydes 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse om året. Vi gennemgår de seneste ændringer i arbejdsmiljølovgivningen og kommer omkring hvilke krav, der er til arbejdsmiljøet hos bygningsmalere. Er der særlige ønsker til indhold, tager vi gerne det med. Giv blot besked før kurset.

Målgruppe:
Arbejdsmiljørepræsentanter, virksomhedsledere/konduktører og andre
med interesse for arbejdsmiljø. Det er ikke et krav, at deltagerne har
gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen. Kurset er målrettet bygningsmalere.

Dato og sted:

Varighed:
Kl. 9-15

Pris:
895 kr. + moms
Inkluderer kaffe, the, frokostsandwich, sodavand.
Hvis man opfylder betingelserne, yder MALKOM tilskud i forbindelse med deltagelse i supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Indhold:
Vi kommer bredt omkring de udfordringer, som bygningsmaleren har på byggepladsen. Programmet er ikke endeligt fastlagt, men emnerne kan være:
– Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde – Krav – Hvordan gør vi?
– Forebyggelse af ulykker og nedslidning – Bryd vanerne
– Trivsel – Psykisk arbejdsmiljø – Omgangstonen
– Bly, PCB m.m. i byggeriet
– Arbejdstilsynets forsøg med ny tilsynspraksis på byggepladsen

Tilmelding:
Skriv til info@am-huset.dk eller ring 44 85 02 20. Se tilmeldingsfrist ud for den enkelte kursusdato.

Kurset gennemføres kun ved minimum 8 deltagere pr. kursussted. Bekræftelse udsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristen.