Værktøj og maskiner

Står virksomheden over for at skulle indkøbe nyt værktøj eller nye maskiner?

Hvad er kravet til maskinens sikkerhed eller til fx uddannelse og instruktion af medarbejderne?

ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder rådgivning om valg eller ændring af værktøjer og maskiner, således at virksomheden får det, der er bedst egnet til opgaven.

Vi sikrer, at investeringen ikke fører til unødige gener for brugerne eller de øvrige ansatte i virksomheden.