Et godt psykisk arbejdsmiljø kan øge bundlinjen i virksomheden.

Hvorfor? Fordi medarbejderne har færre sygedage, deres samarbejde fungerer bedre, og der er færre udskiftninger i personalegruppen. Derfor er produktiviteten højere – og alle leverer bedre resultater.

Trivselsundersøgelse

ARBEJDSMILJØHUSET kan kortlægge og vurdere jeres trivsel på arbejdspladsen.

Vi afdækker trivslen ved hjælp af spørgeskemaer eller med personinterviews. Det er vigtigt at se på både medarbejdernes og ledernes oplevelse af arbejdspladsen.

Vi giver jer et overblik over, hvor der er udfordringer i jeres trivsel, og hvor der kan arbejdes med udvikling.

Digital trivselsundersøgelse, som kan tilgås via PC, tablet eller mobiltelefon er et af de værktøjer, vi anvender.

 • Sund trivsel og positive resultater

 • Glade medarbejdere har mindre sygefravær
 • Produktiviteten stiger
 • Færre udskiftninger i personalet
 • Bedre samarbejde mellem medarbejderne
 • Symptomer på stress
 • Søvnløshed
 • Spekulationer
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Følelsen af at være bagud

Undgå stress

Ordet stress bruger vi ofte, når vi føler, vi har travlt. Men stress rammer os, når travlheden har taget overhånd og bestemmer over os.

Når man har stress, er det som at løbe efter en bus, der er kørt for lidt siden – den er ikke til at nå.

Ikke alle oplever stress i samme omfang, og vi håndterer det også forskelligt. Netop derfor er det vigtigt at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, som tager højde for, at vi ikke reagerer på samme måde i stress-situationer.

Beredskabsplan

Virksomheden er forpligtiget til at træffe nødvendige foranstaltninger, så ulykke, brand eller anden voldsom begivenhed kan håndteres på en fornuftig måde. Hvis der er særlig fare for brand, eksplosion, ulykker eller lignende, skal virksomheden have en beredskabsplan.

Arbejdstilsynet kan give virksomheden et påbud, hvis en kritisk situation ikke håndteres korrekt. Det kan fx være, hvis der ikke ydes psykisk førstehjælp til ansatte, der har været vidner til en ulykke.

En beredskabsplan er en plan, hvor virksomheden har taget stilling til, hvad der skal gøres, og af hvem, hvis der opstår en kritisk situation (ulykke, brand eller anden voldsom begivenhed). Vores erfaring er, at de fleste nok har tænkt over, hvad de vil gøre i en kritisk situation, men aldrig har fået sat det på skrift og kommunikeret det ud.

Det varierer meget, hvor omfattende en beredskabsplan skal være. Den skal først og fremmest være operativ og tilpasses den enkelte virksomhed. Behovet spænder fra helt almindelige kontorarbejdspladser til virksomheder, der arbejder med særligt farlige stoffer.

ARBEJDSMILJØHUSET har gode erfaringer på ovenstående områder og kan hjælpe med at få bragt såvel APV som beredskabsplan i orden, inden et eventuelt akut behov skulle opstå.