Personlige værnemidler

Personlige værnemidler skal i dag være CE-mærket, men der kan stadig være stor forskel på, hvordan fx to ens mærkede støvmasker beskytter. Ligeledes skal fx høreværn vælges ud fra den konkrete støj, de skal beskytte imod.

Skal virksomheden købe nye personlige værnemidler? ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder rådgivning om valg af personlige værnemidler, der er bedst egnet til opgaven.

Vi sikrer en langtidsholdbar løsning, som lever op til kravene i lovgivningen.