Alle brancher og jobtyper kan give skader og slid på kroppen, hvis ikke vi tager højde for de belastninger, vi dagligt udsætter kroppen for.

Som arbejdsgiver har man pligt til at forebygge, at medarbejderne har fysisk belastende arbejde. Men det er ikke en sur pligt. Mindre sygefravær og raske medarbejdere er altid en fordel for både medarbejderne og virksomheden.

Få hjælp til at finde de gode løsninger på jeres arbejdsplads med rådgivning og inspirationsbesøg af vores ergonomiske ekspert.

Arbejdspladsindretning

ARBEJDSMILJØHUSET yder rådgivning på alle arbejdspladser: industri og produktion, servicefag, håndværk, transport, kontorarbejdspladser m.m.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelt person og hjælper med at skabe de bedst mulige betingelser ud fra de givne forhold og udstyr.

Man bliver udsat for fysisk belastning af muskler og skelet med:

 • Tunge løft
 • Forkerte arbejdsstillinger
 • Ensidigt gentaget arbejde
 • Muskel- og skeletbesvær

Undersøgelser viser, at op mod en fjerdedel af sygefravær og førtidspensionering hænger sammen med påvirkninger af muskler og skelet i arbejdsmiljøet.

Industri og produktioner

Her er ensidigt gentaget arbejde ofte et problem. Man kan få ondt i ryggen og problemer med skuldre og arme.

Ved montagearbejde er indstilling af siddehøjde og variation mellem arbejdsopgaver vigtigt. Sørg for at indføre rotationsarbejde.

Håndværkere

Skuldre, arme, nakke, knæ og ryg kan få slid og skader af dårlige arbejdsstillinger, af tunge løft og af ensidigt gentaget arbejde.

Brug hejs og lifte til at få tungt materiale på plads, sørg for variation i arbejdsdagen. Og gør brug af tekniske hjælpemidler.

Servicefag

Dårlige og akavede arbejdsstillinger kan give problemer for skuldre, arme og ryg.

Indstillinger af siddehøjder, arbejdsstillinger og brug af hjælpemidler er gode løsninger.

Kontorarbejde

Her er især stillesiddende arbejde en belastning. Musearm og ondt i nakken af forkert placeret skærm er typiske problemer.

Vores rådgivning kan handle om at lære at bruge indstillingerne af borde og stole, så det passer til den enkelte medarbejder.

Ensidigt gentaget arbejde – EGA

Når medarbejderne udfører den samme bevægelse i fastlåste arbejdsstillinger; og når ensartede arbejdsbevægelser gentages med stor hyppighed en væsentlig del af arbejdsdagen som led i det daglige arbejde, er der tale om EGA. Gener og helbredsskader efter ensidigt gentaget arbejde er især knyttet til nakke, skuldre og arme.

Hvis man vil foretage ændringer, er det vigtigt både at se på:

 • Arbejdsstedets indretning
 • Organiseringen/planlægningen af arbejdet
 • Arbejdsstillinger/arbejdsteknik der anvendes
 • Hjælpemidler

Vi tilbyder en gennemgang af arbejdsprocesserne for at kortlægge omfanget af EGA. I forbindelse hermed laves gennemgang af arbejdspladsens indretning og den arbejdsteknik, der anvendes. Ved EGA arbejde skal der være en kortlægning af, om de rotationsmuligheder, der er planlagt, giver tilstrækkelig variation i arbejdsstillingerne. Det er nemlig ikke nok at lave en rotation, hvis det, man roterer til, indbefatter arbejde med de samme muskelgrupper.

Efter vores gennemgang vil I være klædt på til selv at arbejde videre med at finde de rigtige løsninger. Vores mål er at sætte en proces i gang, så virksomheden selv er involveret i at finde de gode løsninger. Det er vigtigt, at det er virksomheden der har ejerskab på løsningen.

Kontorergonomi

Et godt ergonomisk arbejdsmiljø nedsætter risikoen for at medarbejderne får ondt i arme, nakke, skuldre og ryg.

ARBEJDSMILJØHUSET har stor erfaring med gennemgang af kontorarbejdspladser.
Rådgivningen tager udgangspunkt i at få medarbejderne til at udnytte/få kendskab til korrekt indstilling af inventar, såsom stol og bord; og få udnyttet de indstillingsmuligheder der er.  De fleste virksomheder har gode arbejdsstole og arbejdsborde. Det er dog vores erfaring, at medarbejderne ikke altid udnytter indstillingsmulighederne, fordi de ikke har kendskab til disse.

En ergonomisk kontorgennemgang sker i tæt samarbejde med den enkelte medarbejder og har fokus på medarbejdernes udfordringer i forhold til indretning og arbejdsstillinger og på, hvad skal der til, for at vi har det godt i ”kroppen”.

Efter gennemgangen har medarbejderen fået:

 • Viden om indstillingsmulighed af inventar, såsom stol og bord
 • Inspiration til at få varieret arbejdsstillinger i løbet af arbejdsdagen
 • Gode råd til indstilling af arbejdshøjder, såvel stående som siddende
 • Gode råd om indstilling af skærmhøjde/bærbar pc
 • Gode råd til musearbejde og god arbejdsteknik
 • Gode råd om belysning
 • Viden om indeklima
 • Vurdering og tilpasning af telefonbrug
 • Forslag til evt. forbedringer
 • Forslag til øvelser man kan lave i løbet af arbejdsdagen

Der kan evt. startes med en fælles introduktion for alle, der efterfølgende skal have lavet kontorgennemgang. Og der kan ligeledes afsluttes med lidt fælles “kontorfittnes” med instruktion i gode øvelser, som løsner op for spændinger i skuldre og nakke.

Vi rådgiver også gerne om indretning og kommer med forslag til nyt inventar, møbler og belysning

 • God ergonomi på kontoret
 • Kend din stol og dit bord. Med de rigtige indstillinger kommer du langt. Sørg for at hvile albuen på bordet.
 • Placering af skærm. Du skal ikke vride nakken for at arbejde ved din computer.
 • Lav for eksempel øvelser med elastik i løbet af dagen.
 • Variation i arbejdsstillinger. Som ved alle andre jobtyper er en varieret arbejdsdag guld værd for din krop.
 • Kontorergonomi på “abonnement”

For større virksomheder, hvor der ofte ansættes nye medarbejdere, eller hvor medarbejderne cirkulerer mellem ledige kontorpladser, fordi der ikke er faste pladser, tilbyder vi at besøge virksomheden en gang månedligt med fokus på de nyansatte medarbejdere, så disse fra start får viden om inventarets indstillingsmuligheder og gode råd om arbejdsteknik.

Ring og få et tilbud – det er billigere end du tror!

Løfteteknik

Der er mange måder at udføre arbejdet på. Man vælger ikke altid den bedste, men måske umiddelbart den nemmeste.

ARBEJDSMILJØHUSET rådgiver om hjælpemidler, planlægning af arbejdet og indretning af arbejdsstedet, så det hele bliver mere hensigtsmæssigt.

Vi underviser i god arbejdsteknik og i, hvordan arbejdet kan organiseres til gavn for den enkelte.

Mange af de løft, der udføres, kan måske helt undgås med bedre planlægning og bedre arbejdsrutiner. Tekniske hjælpemidler kan klare en del af løftet. Planlæg bevidst de løft, du foretager, og indstil dig på at løfte i en god arbejdsstilling.  Vurder hvad de emner, der skal løftes, vejer. Har det en god form, så du kan komme til? Sørg for at have så lige en ryg som muligt. Og sørg for, at byrden kommer så tæt på kroppen som muligt – og løft lige op. Husk passende pauser.

 • Undgå tunge løft – træk og skub i stedet
 • Brug vægtoverføring, når du flytter en byrde. Hold byrden tæt på kroppen
 • Arbejd i bredstående stilling, hvis muligt
 • Benyt godt fodtøj, som sidder godt på foden og står fast på underlaget
 • Brug benmusklerne i stedet for rygmusklerne
 • Pas på ryggen. Hold den i dens naturlige neutrale stilling
 • Undgå at vride og bøje ryggen under tungt arbejde
 • Pas på dine led. Undgå at arbejde i yderstillinger
 • Sæt tempoet ned. Tænk dig om – planlæg
 • Hvor meget må gravide løfte?

Det afhænger af både lovgivningen og det specifikke job.

Få gode råd hos ARBEJDSMILJØHUSET.

Kurser i god løfteteknik – Fagrelaterede kurser

Vores erfaringer med løfteteknik og god arbejdsteknik er, at det altid er godt at tage udgangspunkt i de aktuelle forhold på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at medarbejderne kan relatere sig til de udfordringer, der tales om.

Undervisningen foregår i åben dialog med deltagerne; og her er der fokus på hverdagens erfaringer, evt. suppleret med fotos af de aktuelle arbejdssituationer, da det er lettere at forholde sig til situationer, man har kendskab til. Emnerne kan være:

 • Arbejdsskader som vi ser hos medarbejdere, der har tungt fysisk arbejde
 • Hvem rammes? Belastningsrisici
 • Kroppens anatomi
 • Betingelser for et godt arbejdsmiljø
 • Organisering/planlægning af arbejdet
 • Arbejdsstedets indretning
 • Arbejdsteknik/løfteteknik – herunder praktiske øvelser
 • Arbejdstilsynets grænser for løft
 • Hjælpemidler
 • Hvad kan vi gøre for at passe på os selv og hinanden?
 • Øvelser

Efter kurset skulle medarbejderne gerne have fået viden om, hvordan man bryder uhensigtsmæssige vaner. Ergonomi handler nemlig også om at ændre de vaner, vi har, og at se nye måder at gøre tingene på.