Brugsanvisninger

Når der bruges og håndteres farlige produkter på arbejdspladsen, skal der forefindes sikkerhedsdatablade på produkterne. Sikkerhedsdatablade indeholder mange oplysninger af betydning for sikker håndtering af farlige produkter.

På arbejdspladsen skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), der beskriver, hvordan de farlige produkter håndteres.

Arbejdspladsbrugsanvisningen (APB) beskriver, hvordan produktet håndteres på den enkelte arbejdsplads, fx hvilken type maske eller handske der skal bruges – og er et supplement til sikkerhedsdatablade.

Arbejdsgiveren er forpligtet til at forsyne ethvert farligt stof eller materiale med arbejdspladsbrugsanvisning. I praksis regnes stoffer og materialer som farlige, hvis de er mærket med orange fareetiket risiko- og/eller sikkerhedssætninger (fx ”Xn – Sundhedsskadelig” og ”R36 – Irriterer øjnene”). Faresymboler skifter i de kommende år farve til hvide symboler med rød kant og sort skrift.

Ved produkter, der ligner hinanden, kan laves én fælles brugsanvisning. ARBEJDSMILJØHUSET har udarbejdet et skema, som på en nem måde kan bruges til formålet. Udover skemaet skal der kun være sikkerhedsdatablade for produkter med faresymbol.

ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder derudover at være behjælpelig med faglig viden, hvis der opstår problemer med sikkerhedsdatablade/arbejdspladsbrugsanvisninger, tilhørende de produkter, som virksomheden anvender.