>> FORSIDE

Trivsel

Kommunikation og samarbejde
Sørg for at forventninger er afstemt i forhold til, hvad der forventes – både tid, mænge og kvalitet. Vær bevidst om hvordan du kommunikerer (positivt/negativt) og dyrk den gode tone. Vær klar i din melding om, hvordan du opfatter tingene. Medvirk til at konflikter løses hurtigt og retfærdigt.

Relationer
Det betyder uendeligt meget for trivslen at have gode relationer til dem, man arbejder sammen med. Det gælder selvfølgelig først og fremmest kolleger, men også dem man arbejder sammen med og omgås på arbejdspladsen. At have gode relationer betyder i princippet at have en god ven.

Undersøgelser viser, at har men en kollega som også er en god ven, så er man i gennemsnit 50 % mere tilfreds med sit arbejde.

Organisering af arbejdet
Det er vigtig med en god planlægning af det, der skal udføres. Men lige så vigtigt er det, at det er ”den rigtige mand på det rigtige job”, eller at et team af medarbejdere kan arbejde sammen. Det er fint med ansvar og medbestemmelse; men det skal være afstemt med muligheder for reel indflydelse. Ellers risikerer man mistrivsel.

Mening
Det der giver god mening i malerfaget er, at man med det blotte øje kan se resultatet af det arbejde, der udføres. Meningsfulde opgaver giver øget trivsel og øger den faglige stolthed.

Præstation
At få lov til at bruge det man kan, og er god til (kompetencer), øger selvværdet og giver en indre ro, som igen betyder mindre stress. Man skal dog passe på ikke at sætte egne eller andres forventninger højere, end hvad der er realistisk.

Fysisk helbred
Trivsel hænger nøje sammen med fysisk formåen og bekymring for fremtiden. Derfor er det vigtig at bruge de hjælpemidler, der kan være med til at mindske belastningen, og sørge for en god planlægning, som også kan være med til at mindske den fysiske belastning.

Print Friendly, PDF & Email