>> FORSIDE

Transport af materialer

Overordnede krav i lovgivningen
Ergonomi
Manuel håndtering og bæring af materialer skal i videst mulig omfang undgås. Skal der fx bæres materialer mere end 20 meter (ét trappetrin tæller for én meter), så skal det være muligt at anvende et teknisk hjælpemiddel til transporten, fx sækkevogn. I praksis vil de fleste manuelle løft over 7 kg ikke kunne udføres fuldt forsvarligt på byggepladsen.

Byggepladsens indretning
Byggepladsen skal være indrettet med et tilstrækkeligt antal adgangs- og transportveje. De skal i fornødent omfang være indrettede, så egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes. I de tilfælde, hvor adgangs- og transportveje anvendes af forskellige arbejdsgivere på samme tid, er der tale om fællesområder. I disse tilfælde er det bygherres ansvar, at de til enhver tid er egnede, og at det er muligt at anvende nødvendige tekniske hjælpemidler.

 

Planlægning
Levering af materialer
Når der er forskellige arbejdsgivere samtidigt på byggepladsen, skal bygherre sikre, at materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag. Oplag af materialer skal ikke foretages på arbejdsstedet. Spørg bygherre, bygherres arbejdsmiljøkoordinator eller byggeledelsen om, hvor du skal placere dine materialer. Forsøg at undgå unødigt oplag af materialer, fx til arbejder der ikke er nært forestående. Skal materialerne løftes eller bæres over korte distancer. skal de være lette og med gode håndtag. I nogle tilfælde kan man helt undgå at flytte materialerne ved fx at få dem leveret i nærheden af arbejdsstedet. Lav fx en aftale med tømreren om at løfte maling mv. ind i bygningen, inden den ”lukkes”, fx ved hjælp af en teleskoplæsser. Skal der sprøjtespartles, kan man med en hensigtsmæssig placering af kraftigt sprøjtespartelanlæg måske helt undgå at skulle transportere sprøjtespartelmassen rundt i bygningen.

Brug af gode tekniske hjælpemidler – eksempler
(kraftige sprøjteanlæg; sækkevogn/trillebør; hejs; trappekravler).

Affald
Tag lidt affald med, hver gang du går. Dette hjælper til at holde orden og ryddelighed på pladsen. Husk at affald skal sorteres i forskellige fraktioner, og at affald fra særligt renoveringer af ældre bygninger kan indeholde miljøfarlige stoffer og derfor enten kan være forurenet affald eller farligt affald.

Print Friendly, PDF & Email