>> FORSIDE

Spartle, slibe, male vægge og lofter

Når maling og spartel påføres – og når spartlede overflader skal slibes – er der forskellige forhold man kan tage højde for og derved opnå et bedre arbejdsmiljø. Belastningen ved arbejdet afhænger af hvilken metode og redskaber, der anvendes.

I nedenstående er det brug af produkter med MAL-kode 00-1, der er beskrevet. Ved brug af produkter med højere MAL-kode stiger kravene til personlige værnemidler.
I bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter kan man læse, hvilke værnemidler, der skal anvendes til en given opgave.

 

Rulle og pensel
Fordele Malingen lander dér, hvor den skal være. Der er som regel ikke behov for afgrænsning af arbejdsområdet.
Arbejdsmiljø-mæssige udfordringer Arbejde med armene over skulderhøjde, ensidigt gentagende bevægelser med hænder og arme.

Nogen udvikler allergi ved hudkontakt med malerprodukter.

Husk fokus på                                                          Brug teleskopskaft eller skammel, så armene holdes under skulderhøjde.

Brug begge hænder lige meget.

Variation i arbejdsstilling og arbejdsopgaver.

Undgå hudkontakt med produkter.

Personlige værnemidler Handsker.

Tøj, der dækker huden ved stænkende arbejde.

 

Sprøjte
Fordele Når man sprøjtemaler eller sprøjtespartler, får man hurtigt overfladebehandlet store overflader. Arbejdet er typisk ikke så tungt som ved rullemaling eller manuel påføring af spartelmasse, og der er mindre materialetransport og færre løft end ved brug af rulle.
Arbejdsmiljømæssige udfordringer Ved brug af sprøjte dannes der aerosoler, som giver større afdampning af opløsningsmidlerne fra malingen. Samtidigt kan aerosolerne indåndes som partikler. Derfor skal der bæres åndedrætsværn under arbejdet.

Arbejdsområdet skal afgrænses, så det kun er de personer, der sprøjtepåfører, der er i arbejdszonen.

Ved brug af sprøjte er der mere ensidigt gentaget arbejde end ved brug af rulle.

Vibrationer fra lanse kan give ”hvide fingre”.

Støj fra sprøjteanlæg.

Nogen udvikler allergi ved hudkontakt med malerprodukter.

Husk fokus på Variation i løbet af dagen, evt. ved at variere grebet på lansen eller ved at bytte arbejdsopgaver.

Undgå hudkontakt med produkter.

Korrekte værnemidler.

Personlige værnemidler Ved brug af produkt med MAL-kode 00-1: Fuld hudbeskyttelse inkl. hætte og handsker.

Åndedrætsværn med kombifilter (min. A1/P2).

Evt. høreværn pga. støj fra sprøjteanlægget.

 

Slibning
Fordele Store overflader slibes hurtigt, og mængden af støv begrænses når støvsuger er tilsluttet girafsliberen.
Arbejdsmiljø-mæssige udfordringer Girafsliberen er tung. Hvis du løfter girafsliberen, er det belastende for  ryg skuldre og arme. Særligt arbejdet over skulderhøjde belaster skuldrene.
Husk fokus på Være OBS på vægten af girafsliberen, og vælg den letteste.

Brug stativ eller sele til girafsliberen, så belastning af ryg, skuldre og arme minimeres.

Ved håndslibning brug så vidt muligt slibeklods med afsug.

Ved slibning af spartlede overflader skal den anvendte støvsuger være klasse H (”dust extractor”).

Personlige værnemidler Åndedrætsværn med P2- eller P3-filter, hvis udsugningen ikke er effektiv.

Evt. handsker og øjenværn

 

Print Friendly, PDF & Email