APV PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Trivselsundersøgelse
En trivselsundersøgelse kan gennemføres ved hjælp af spørgeskemaer eller via personinterviews. Den afdækker såvel medarbejdere som lederes oplevelse af trivslen på arbejdspladsen. Resultaterne kan sammenlignes med andre tilsvarende virksomheder, og viser hvilke udfordringer og udviklingsområder, der skal i fokus, for at trivslen i virksomheden kan forbedres. En trivselsundersøgelse kan således anvendes som et strategisk arbejdsmiljøværktøj i forhold til arbejdspladsvurderingen.

 

APV psykisk arbejdsmiljø
En anden mulighed er at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø for den enkelte ved at lave en APV, der udelukkende omhandler det psykiske arbejdsmiljø. ARBEJDSMILJØHUSET har gode erfaringer at trække på fra en række virksomheder, som vi har hjulpet med at kigge nærmere på det psykiske arbejdsmiljø.

Til brug for kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø kan særligt APV-skema downloades.

Print Friendly, PDF & Email
Share