PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Der er stigende fokus på, hvorledes det psykiske arbejdsmiljø påvirker medarbejderne.

Forskning viser at anerkendelse og ros samt fokus på det positive – frem for at se på det, der fungerer mindre godt – giver   positive resultater.

Medarbejdere i balance giver resultater – sygefraværet falder og produktiviteten stiger.

Kommunikation er en grundlæggende forudsætning for al socialt fællesskab – også på arbejdspladsen.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker bundlinjen, fordi det kan føre til meget fravær, stor udskiftning af personale, mangel på engagement og ineffektivt samarbejde.

Der stilles krav til medarbejderne om, at de skal være fleksible og omstillingsparate, kunne lære nyt og udvise kvalitetsbevidsthed.

Det er vigtigt, at kravene til medarbejderen matcher de ressourcer, medarbejderen råder over, og at samarbejdet fungerer i virksomheden. Du kan få ARBEJDMILJØHUSET til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø, og udarbejde forslag til indsatsområder.

Print Friendly, PDF & Email
Share