PRODUKTVURDERING OG SUBSTITUTION

Et produkt må ikke bruges, hvis det kan erstattes af et mindre farligt eller mindre generende produkt. Vi hjælper gerne med at finde det mindst farlige, brugbare produkt.

Til det formål gør vi brug af forskellige værktøjer:

Kodenumre: Kodenumre består af to tal, delt af en bindestreg, samt årstallet for de regler, produktet er udregnet efter, fx 2-1 (1993). Jo lavere kodenumre, jo færre værnemidler skal der anvendes.

Faremærkning: De gamle velkendte orange faresymboler med en tekst, f.eks. Sundhedsskadelig eller Giftig, og tilhørende risiko- (R-) og sikkerheds- (S-) sætninger, eller de nye rød/hvide med signalordene Fare eller Advarsel og tilhørende H- og P-sætninger (fare og beskyttelse).

Litteratur: Vi holder os løbende ajour via forskellige data, som hentes i sikkerhedsdatablade, bøger og databaser.

Screening: Vi har udviklet et værktøj til screening af forskellige byggematerialer, herunder maling, lim og fugemasser, så uønskede effekter i arbejdsmiljø, indeklima og miljø undgås.

ARBEJDSMILJØHUSETS rådgivning er helhedsorienteret; og det kemiske arbejdsmiljø vil blive vurderet under hensyntagen til andre arbejdsforhold, f.eks. arbejdsstillinger, ventilationsforhold m.m.

Print Friendly, PDF & Email
Share