ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder i samarbejde med et DANAK akkrediteret analyselaboratorium nem og billig håndtering og vurdering af miljøanalyser på bygningsmaterialer (priser fra 495 kr. + moms).

Rekvirér prisliste med priser, som bl.a. inkluderer:

•  Laboratorieanalyser af bygningsmaterialer for bly, asbest, PCB, Litopone, metaller m.m.
•  Udtagning og mærkning af analyseprøver, udfyldelse af rekvisitioner. Eller udtag selv prøverne.
•  Udfærdigelse af rapport med vurdering af analyseresultaterne og rådgivning i forhold til arbejdsmiljø og miljø.
•  Vælg selv at udtage prøverne eller lad ARBEJDSMILJØHUSET gøre det.

Analyselaboratoriet benytter den nyeste teknologi inden for området. Høj analysekvalitet og et effektivt produktionsapparat til konkurrencedygtige priser, er det, der tæller hos kunderne.

Ring til os på telefon 44 85 02 20, hvis du eller bygherre har brug for hjælp i forbindelse med et projekt, hvor der er mistanke om sundhedsskadelige stoffer i bygningsmaterialerne.

Print Friendly, PDF & Email
Share