Det er en stor fordel for virksomheden, hvis den gravide medarbejder kan tilbydes betryggende arbejdsforhold, både hvad angår kemiske, fysiske, ergonomiske og biologiske påvirkninger. Det er et krav, at gravides arbejdsforhold er indarbejdet i arbejdspladsvurderingen – (APV). Det kan vi være behjælpelig med.

Farvehandler
Når låget lettes på en malerspand, frigives der kemi til luften. I nogle tilfælde frigives der mere, end man ville forvente ud fra stoffernes koncentration i malingen. Gravide kan tone de produkter, som må anvendes af gravide bygningsmalere. Vi kan udarbejde en liste med produkter, og hvordan de skal håndteres.

Bygningsmaler
Det er muligt som professionel maler at fortsætte sit arbejde, når man er gravid. Men at arbejde med malervarer kan udgøre en risiko i graviditeten. Dette skyldes især opløsningsmidler, som også findes i nogle 00-1 produkter. Det er derfor vigtigt, at de produkter, der bruges, bliver vurderet. Inden for 2-3 dage kan vi vurdere de produkter, som virksomheden anvender, og levere en liste med produkter, som den gravide kan anvende.

Skiltemaler
Skiltemalere kræver en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. EDB- og foliearbejde kan som regel godt lade sig gøre med god planlægning, mens serigrafiske processer ofte er problematiske. Skiltemalerarbejde, afvaskning og serigrafi må kun udføres af gravide, hvis det udføres med produkter, der opfylder kriterierne for at blive accepteret til brug for gravide bygningsmalere.

Gravidrapport
At arbejde med malervarer kan udgøre en risiko i graviditeten. Dette skyldes især opløsningsmidler, som også findes i nogle 00-1 produkter. Det er derfor vigtigt, at de produkter, der bruges, bliver vurderet.

ARBEJDSMILJØHUSET kan inden for 2-3 dage foretage en vurdering af de produkter, som virksomheden anvender, og levere en liste med produkter, som den gravide må bruge.

Pris: 5.100 kr. + moms. Rapporten indeholder en vurdering af op til 30 produkter. Er virksomheden medlem af Danske Malermestre, betaler DM’s Barselsfond omkostningen til gravidrapporten.

Arbejder den gravide med mere end 30 produkter, kan tilkøbes vurdering af yderligere op til 20 produkter for 1.100 kr. + moms.

Print Friendly, PDF & Email
Share