INDRETNING AF SPRØJTEVÆRKSTED

Indretning af sprøjteværksted – ATEX direktivet

Mange sprøjteværksteder bliver først opmærksomme på ATEX-direktivet i forbindelse med arbejdstilsynets screening. Derfor udløser screeningen ofte et rådgivningspåbud.

Indretningen af værkstedet har stor indflydelse på hvor mange områder, der bliver eksplosionsfarlige områder. Men indretningen er også vigtig i forhold til produktions-flowet. Et gennemtænkt værksted giver færre flaskehalse og øget produktivitet.

Eksplosionsfarlige områder skal klassificeres i zoner.

Og der skal udarbejdes en særlig APV, som omfatter kortlægning og vurdering af de risici og eksplosionsfarer, der er forbundet med at arbejde i et sprøjteværksted.

Ligeledes skal der laves særlige planer og instrukser for personalet. Kom ulykken og arbejdstilsynet i forkøbet og lad ARBEJDSMILJØHUSET hjælpe med at få bragt sikkerheden i orden. Pris: fra 5.895 kr. + moms. Hertil kommer sagsoprettelse og eventuel kørsel.

Print Friendly, PDF & Email
Share