Ca. 40 pct. af alle ansatte er generet af støj på arbejdspladsen. Samtidig anmeldes der ca. 2.500 høreskader om året.

En høreskade er alvorlig for den, som rammes, for en god hørelse er bl.a. vigtig for det sociale samvær. Dertil kommer, at ca. 30 pct. af de personer, som får en høreskade, også får tinnitus – ”susen for ørene” – som kan være en alvorlig psykisk belastning.

Støj fra andre mennesker i fx daginstitutioner og storrumskontorer kan være en kilde til gene og vil i nogle tilfælde føre til dårligere trivsel. Generende støj kan også forstærke eventuelle stressproblemer.

Høreværn
Når støjbelastningen er over 85 dB(A), skal man anvende høreværn. Høreværn skal bruges i hele perioden, hvor støjen forekommer. Selv kort tids udsættelse for kraftig støj uden høreværn kan give høreskade.

Høreværn er en midlertidig løsning, der anvendes indtil støjen er dæmpet.

Print Friendly, PDF & Email
Share