RYGE- OG ALKOHOLPOLITIK

Ryge- og alkoholpolitik

En skriftlig rygepolitik er lovpligtig – hvorimod der ikke er krav om en politik for alkohol/rusmidler. I mange virksomheder er der dog indført regler for, hvorledes de ansatte skal agere i forhold til alkohol/rusmidler. Det sikrer et godt samarbejde om emnet, når alle kender ledelsens holdning. Og skulle der opstå en situation, som kræver handling, er det godt at have en entydig, nedfældet politik.

Rygeloven – Rygepolitik
Hvor må man ryge, og hvor må man ikke?
Formålet med rygeloven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og at forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Loven omfatter også private arbejdspladser; og den enkelte arbejdsgiver er forpligtiget til at udarbejde en skriftlig rygepolitik. Rygepolitikken skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere – og selvfølgelig også overholdes.

Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysninger om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen, samt oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af rygepolitikken. På arbejdspladser er rygning forbudt indendørs. Virksomheden kan beslutte, at indrette rygerum eller rygekabiner, hvor rygning er tilladt. Synlig skiltning på disse skal informere om, at luften i omgivelserne uden for disse kan være sundhedsskadelig.

Det er ikke tilladt at ryge i en firmabil, medmindre man er alene i den, og arbejdsgiver har givet tilladelse til det. Bilen skal udluftes, før andre bruger den. Det er heller ikke tilladt at ryge i skurvogne, selv om de tilstedeværende er enige om det. På byggepladser må rygning typisk foregå udendørs.

Vores kunder kan downloade skabelon til brug for udarbejdelse af virksomhedens rygepolitik.

Politik om alkohol/rusmidler
Vores kunder kan downloade skabelon til brug for udarbejdelse alkoholpolitik.

Print Friendly, PDF & Email
Share