LOVPLIGTIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse

Virksomheder med ansatte skal årligt gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse. Ved mindre end 10 ansatte foretages drøftelsen mellem arbejdsgiver og den/de ansatte. Ved 10 og flere ansatte sker arbejdsmiljødrøftelsen i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.

Når man gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse, er det vigtigt, at alle arbejdsfunktioner tænkes igennem.

Vores kunder kan downloade et skema, der indeholder forslag til dagsorden til arbejdsmiljødrøftelsen. Arbejdstilsynet kræver skriftlig dokumentation for, at den årlige drøftelse har fundet sted. Hvis man noterer direkte i skemaet, er referatet samtidigt plads.

ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at være behjælpelig med at gennemføre og lave referat af arbejdsmiljødrøftelsen i virksomheden. Pris: 1.595 kr. + moms. Hertil kommer eventuel kørsel.

Print Friendly, PDF & Email
Share