KRAV TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Alle arbejdspladser med mindst 10 ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab arbejder for at styrke arbejdsmiljøet.

Også i virksomheder med færre end 10 ansatte skal ledelse og medarbejdere samarbejde om at forbedre arbejdsmiljøet, men her er en egentlig arbejdsmiljøorganisation ikke påkrævet.

Det er arbejdsgiveren alene, som har det juridiske ansvar for arbejdsmiljøet. Dermed er det også arbejdsgiverens ansvar, at der samarbejdes om arbejdsmiljøet efter forskrifterne – og at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation, hvis det er påkrævet. Men både ledere og medarbejdere har et medansvar for, at de beslutninger og målsætninger, som er fastlagt på arbejdspladsen, bliver ført ud i livet, og at regler om sikkerhed og arbejdsmiljø bliver overholdt.

Krav til arbejdsmiljøorganisationen

1-9 ansatte 10-34 ansatte 35 ansatte og derover

Arbejdsmiljø-organisation

Ikke krav om valg af arbejds-miljørepræsentant eller etab-lering af en arbejdsmiljø-organisation. Arbejdsgiver og ansatte skal årligt gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed planlægges.

Arbejdsmiljøgruppe med en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter.

En eller flere arbejdsmiljø-grupper. Op til to arbejdsledere og to arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne danner et arbejdsmiljøudvalg, hvor det overordnede arbejdsmiljøarbejde foregår.

Der er ikke nogen krav om mødefrekvens, men der skal minimum årligt gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsmiljøorganisationen tilrettelægger indhold, form og mål for det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Midlertidige arbejdspladser Bygge & Anlæg Hvis virksomheden beskæftiger mindst 5 personer i mindst 14 dage på et midlertidigt arbejdssted, skal de ansatte på pladsen vælge en arbejdsmiljørepræsentant blandt sig.
Uddannelse og supplerende uddannelse For arbejdsmiljørepræsentanter, valgt på midlertidige arbejds-steder, gælder samme regler om uddannelse som for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i den periode, hvor de er arbejds-miljørepræsentanter (se spalten til højre). Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal have gennemført den obligatoriske 3-dages arbejdsmiljøuddannelse. Den gamle sikkerheds/arbejdsmiljø-uddannelse, taget mellem 1. april 1991 og 1. oktober 2010, er dog stadig gyldig.
Arbejdsmiljørepræsentanter med den nye 3-dages uddannelse, skal inden for det første år tilbydes 2 dages supplerende arbejdsmiljø-uddannelse. Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal hvert år tilbydes 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Nedenstående forkortelser kan anvendes:
Arbejdsmiljørepræsentant: AMR
Arbejdsmiljøorganisation: AMO
Arbejdsmiljøgruppe: AMG
Arbejdsmiljøudvalg: AMU

Print Friendly, PDF & Email
Share