Virksomhedens beredskabsplan

Virksomheden er forpligtiget til at træffe nødvendige foranstaltninger, så ulykke, brand eller anden voldsom begivenhed kan håndteres på en fornuftig måde. Hvis der er særlig fare for brand, eksplosion, ulykker eller lignende, skal virksomheden have en beredskabsplan.

Arbejdstilsynet kan give virksomheden et påbud, hvis en kritisk situation ikke håndteres korrekt. Det kan fx være, hvis der ikke ydes psykisk førstehjælp til ansatte, der har været vidner til en ulykke.

En beredskabsplan er en plan, hvor virksomheden har taget stilling til, hvad der skal gøres, og af hvem, hvis der opstår en kritisk situation (ulykke, brand eller anden voldsom begivenhed). Vores erfaring er, at de fleste nok har tænkt over, hvad de vil gøre i en kritisk situation, men aldrig har fået sat det på skrift og kommunikeret det ud.

Det varierer meget, hvor omfattende en beredskabsplan skal være. Den skal først og fremmest være operativ og tilpasses den enkelte virksomhed. Behovet spænder fra helt almindelige kontorarbejdspladser til virksomheder, der arbejder med særligt farlige stoffer.

ARBEJDSMILJØHUSET har gode erfaringer på ovenstående områder og kan hjælpe med at få bragt såvel APV som beredskabsplan i orden, inden et eventuelt akut behov skulle opstå. Pris: fra 2.790 kr. + moms. Hertil kommer sagsoprettelse. Prisen omfatter fem trykte eksemplarer samt en digital udgave til brug for opdateringer. Pris for ekstra trykte eksemplarer varierer efter indhold og omfang.

Print Friendly, PDF & Email
Share