ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Arbejdsmiljøloven kræver særlige anvisninger til arbejde med stoffer og materialer, der er farlige for mennesker og miljø. Medarbejdere, der arbejder med disse stoffer og materialer, skal til enhver tid i arbejdssituationen have adgang til f.eks. sikkerhedsdatablade for faremærkede produkter og brugsanvisninger for f.eks. el-værktøj. Anvisningerne skal løbende opdateres, så de til enhver tid opfylder lovens krav, og risici minimeres.

Har virksomheden medarbejdere, der arbejder på f.eks. byggepladser rundt omkring, kan det være både dyrt, besværligt og tidskrævende at holde disse mobile medarbejdere forsynet med opdaterede ringbind, indeholdende diverse anvisninger.

ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder en alternativ løsning til dette papirhelvede. Med en smart phone i hånden kan medarbejderen på f.eks. byggepladsen nemt via en app downloade de nyeste, opdaterede dokumenter. Læs mere om AMH ShareFile her.

Print Friendly, PDF & Email
Share