APV – ARBEJDSPLADSVURDERING

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en skal udarbejdes i samarbejde mellem ledelse og ansatte, og skal være tilgængelig for de ansatte.

APV er virksomhedens redskab til at kortlægge og vurdere arbejdsmiljøet. Ved vurderingen skal sygefraværet inddrages. Der udarbejdes en handlingsplan, der prioriterer løsning af arbejdsmiljøproblemerne. Virksomheden skal efterfølgende tage stilling til, om løsningerne har haft den ønskede effekt, og evt. foretage justeringer.

APV’en skal revideres mindst hvert 3. år samt ved ændringer i forhold, som har betydning for arbejdsmiljøet.

ARBEJDSMILJØHUSET har udarbejdet APV-skemaer, skræddersyet til mange forskellige fag, som vores kunder kan downloade.

Print Friendly, PDF & Email
Share