LØFTETEKNIK

Der er mange måder at udføre arbejdet på. Man vælger ikke altid den bedste, men måske umiddelbart den nemmeste. Men der er flere ting, man skal være opmærksom på:

•  Undgå tunge løft – træk og skub i stedet
•  Brug vægtoverføring, når du flytter en byrde. Hold byrden tæt på kroppen.
•  Arbejd i bredstående stilling, hvis muligt.
•  Benyt godt fodtøj, som sidder godt på foden og står fast på underlaget.
•  Brug benmusklerne i stedet for rygmusklerne.
•  Pas på ryggen. Hold den i dens naturlige neutrale stilling.
•  Undgå at vride og bøje ryggen under tungt arbejde.
•  Pas på dine led. Undgå at arbejde i yderstillinger.
•  Sæt tempoet ned. Tænk dig om – planlæg.

Mange af de løft, der udføres, kan måske helt undgås med bedre planlægning og bedre arbejdsrutiner. Tekniske hjælpemidler kan klare en del af løftet. Planlæg bevidst de løft, du foretager, og indstil dig på at løfte i en god arbejdsstilling. Hvad vejer det, du skal løfte? Har det en god form, så du kan komme til? Sørg for at have så lige en ryg som muligt. Og sørg for, at byrden kommer så tæt på kroppen som muligt – og løft lige op. Husk passende pauser.

ARBEJDSMILJØHUSET rådgiver om hjælpemidler, planlægning af arbejdet og indretning af arbejdsstedet, så det hele bliver mere hensigtsmæssigt. Vi underviser i god arbejdsteknik og i, hvordan arbejdet kan organiseres til gavn for den enkelte.

Print Friendly, PDF & Email
Share