ERGONOMI

Ved at forebygge muskel- og skeletbesvær fastholdes medarbejderne på arbejdspladsen. Det bidrager til mindre sygefravær, og de menneskelige konsekvenser ved at have muskel- og skeletbesvær reduceres. Det kan have en positiv betydning for produktivitet og i sidste ende bundlinjen.

Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for fysisk belastende arbejde, som kan være sundhedsskadeligt. Fysisk belastende arbejde går især ud over muskler og skelet.

Undersøgelser viser, at op mod en fjerdedel af sygefravær og førtidspensionering hænger sammen med påvirkninger af muskler og skelet i arbejdsmiljøet.

Print Friendly, PDF & Email
Share