SIKKERHEDSKOORDINERING

Bygherren skal – inden projekteringen af et bygge- eller anlægsprojekt sættes i gang – vurdere, om projektet er omfattet af reglerne om mellemstore byggeprojekter. Hvis det er tilfældet, er bygherren omfattet af reglerne om mellemstore byggeprojekter, fra projekteringen sættes i gang, og indtil bygge- eller anlægsarbejdet er færdigt. Med projektering menes, at der fx udarbejdes tegninger eller beskrivelser af projektet.

Mellemstore byggeprojekter er defineret som projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftiger mellem fem og ti personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen (mellemstore byggepladser).

Det er bygherrens ansvar – gennem planlægning og koordinering af sikkerhed og sundhed – at sikre grundlaget for, at arbejdet på byggepladsen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det indebærer ved byggeprojekter på mellemstore byggepladser, at det er bygherrens ansvar, at koordinatoren løbende er til stede og har kontakt til virksomhederne på byggepladsen.

Bygherren kan lade andre personer eller virksomheder udføre de arbejdsopgaver, der følger af reglerne om bygherrens ansvar, men bygherren kan ikke overdrage sit juridiske ansvar til andre.

ARBEJDSMILJØHUSET har god erfaring med at fungere som sikkerhedskoordinator på mellemstore byggeprojekter. Kontakt os for nærmere drøftelse af jeres projekt – og jo før, des bedre. Erfaringen siger, at sikkerhedskoordinering allerede i projekteringsfasen på sigt kan være en rigtig god investering.

Print Friendly, PDF & Email
Share