PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Formålet med byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab for byggeledelsen og for virksomheder og beskæftigede på byggepladsen.

Bygherren skal sørge for, at der udarbejdes en PSS i projekteringsfasen, hvis der i udførelsesfasen vil være mere end én arbejdsgiver tilstede, og der er beskæftiget mere end ti personer samtidigt på byggepladsen.

På byggepladser med flere arbejdsgivere og 10 eller færre personer beskæftiget samtidigt på pladsen skal der udarbejdes en PSS, hvis der udføres særligt farligt arbejde på pladsen. PSS skal i dette tilfælde kun omfatte den del af arbejdet, der vedrører den særlige fare.

Print Friendly, PDF & Email
Share