ARBEJDSMILJØLEDELSE OHSAS 18001

Arbejdsmiljøledelse har fået en mere central betydning som ledelsesværktøj. Der vil derfor være store fordele at hente for virksomheden ved at få implementeret et arbejdsmiljøledelsessystem.

Arbejdsmiljøledelse spiller en stadigt stigende rolle i kunderelationer.
Et godt arbejdsmiljø sender et positivt signal til virksomhedens kunder.
Systematisering og styring skaber overblik og beslutningsgrundlag.
Præcisering af ansvar og opgaver sætter fokus på forbedringer og forebyggelse.
Risikoen for ulykker mindskes.
Minimering af ”hovsa”-løsninger forbedrer konkurrenceevnen
Lettere at rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere.
Større trivsel og lavere sygefravær.

ARBEJDSMILJØHUSET rådgiver p.t. ca. 50 virksomheder med at vedligeholde deres arbejdsmiljøledelsessystem.

Certificering
Ved certificering efter DS/OHSAS 18001 kan virksomheden dokumentere systematisk arbejdsmiljøledelse i forhold til den internationale standard – og opnår samtidigt en grøn kronesmiley fra Arbejdstilsynet.

ARBEJDSMILJØHUSET hjælper med udvikling, implementering og vedligeholdelse af arbejdsmiljøledelsessystemet. Vores konsulenter kan bistå med afholdelse af interne audits – typisk 1-3 gange årligt. Systemet efterprøves 1-2 gange om året af en ekstern auditor, typisk BUREAU VERITAS eller INTERTEK, som begge er akkrediteret til at varetage opgaven. Hvert 3. år foretages en mere gennemgribende hovedefterprøvning.

Diplom for godt arbejdsmiljø
Diplomet er for den virksomhed, som på den ene side vil forpligtige sig til at oprette og vedligeholde et arbejdsmiljøledelsessystem, der lever op til kravene i DS/OHSAS 18001 – men på den anden side ønsker en økonomisk lempeligere løsning.

Hvis en virksomhed er indehaver af et Diplom fra ARBEJDSMILJØHUSET, vil virksomheden imidlertid meget hurtigt kunne opnå arbejdsmiljøcertificering efter DS/OHSAS 18001, såfremt dette ønskes. Kontakt os for at høre nærmere om Diplom for godt arbejdsmiljø.

Print Friendly, PDF & Email
Share