I den sidste tid har der været en del presseomtale af et stigende antal hudallergier over for konserveringsmidler i maling; og samtidigt er der rapporter om personer, der reagerer over for stofferne i luften, fx i nymalede lokaler.

MI – Methylisothiazolinon
Konserveringsmidlet methylisothiazolinon – i det følgende kaldet MI – er et effektivt middel til at holde vækst af mikroorganismer (fx bakterier) væk fra vandholdige produkter.

Hvad er ‘MI’?
MI har været anvendt i kosmetik og maling siden starten af 80’erne. De første ca. 20 år blev det anvendt sammen med det nærtbeslægtede MCI.

Hvor meget MI må man bruge?
I kosmetik har det i mange år været tilladt at anvende op til 0,0015% (også kaldt 15 ppm) af MCI/MI-blandingen som konserveringsmiddel. I maling kan man anvende samme mængde, uden at produktet skal allergimærkes, eller at kodenummeret stiger til -3 efter stregen, fx 00-3.
Omkring år 2000 begyndte man at anvende ren MI. For at få samme effekt som med MCI/MI blandingen, skal de anvendes af størrelsesordenen 10-100 gange mere MI end før. Samlet set forventede man en lavere allergirisiko, da CMI regnedes for langt det kraftigste allergen.
Arbejdstilsynet tillod omkring 2005 op til 0,03 % MI i produkter uden MCI, uden at det påvirkede kodenummeret. I kosmetik blev der samtidig tilladt op til 0,01 %.

MI ’s egenskaber
MI har nogle egenskaber, der minder om opløsningsmidler. Stoffet fordamper for eksempel ret hurtigt (damptryk 0.797 mmHg ved 25 °C), og der kan teoretisk være så meget i luften, at ca. 1/1.000 af luftens molekyler er MI. I praksis vil kun kunne være 1/25.000 (0,004% af luftens molekyler).

MI og allergier
Det stigende antal hudallergier kan forklares med, dels at MI bruges i større udstrækning (fx i kosmetik, der bruges på huden og efterlades dér), dels fordi stoffet bruges i væsentligt større koncentrationer i fx maling. En tredje forklaring er desuden, at man nu tester personer med allergi over for MI, hvad man ikke gjorde for nogle år siden. Herved påvises naturligvis også flere allergier.
Reaktion på stoffet i luften er kendt i forvejen for MCI/MI blandingen, og disse reaktioner ses som regel hos personer, der i forvejen er allergiske overfor stofferne.

Forebyggelse
Vil du undgå problemer, er der et par gode råd du bør følge:

Når du maler
•Beskyt huden – en bomuldshandske er i reglen tilstrækkeligt, hvis den ikke gennemvædes af maling.
•Brug ansigtsskærm og overtræksdragt, hvis huden ikke er tilstrækkeligt beskyttet af det almindelige tøj mod stænk fra fx rulning af lofter.
•For professionelle malere er ovenstående værnemidler et krav fra Arbejdstilsynet.

Når der er malet
Luft grundigt ud. God udluftningspraksis er – også når der ikke er nymalet – gennemtræk 2-3 gange dagligt i 6-8 minutter. På denne måde udskiftes luften, så man ikke skal indånde uddunstninger fra mennesker, maling og inventar. Så kan stofferne ikke opnå nær så høje koncentrationer i luften, samtidigt med, at overfladerne i rummet ikke afkøles, så man opnår en dårlig opvarmningsøkonomi.

Share