>> FORSIDE

Gravid maler
En arbejdsgiver skal – når denne bliver bekendt med, at en medarbejder er gravid eller ammer – sørge for, at det i arbejdspladsvurderingen vurderes, om der er en risiko for, at medarbejderen er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten eller amningen.

Når man er gravid bygningsmaler, er det specielt nedenstående forhold, man skal være opmærksom på:

Produkter
Maling, fugemasser, lime mv.

Myndighederne (Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen) fraråder, at private maler under graviditet. De fleste gravide bygningsmalere kan fortsætte deres arbejde under graviditeten. Men det kræver, at deres produkter bliver vurderet. Dette kan man få hjælp til af en arbejdsmiljørådgiver. Selv vandige produkter indeholder små mængder af opløsningsmidler; og når man maler, vil der ske en stor afdampning i forbindelse med tørreprocessen.

Der er ikke nogen mærkningsordning, der viser, hvilke produkter der er egnede til gravide malere. Ud fra evt. faremærkning på produkterne kan man få en ide om, hvor vidt et produkt er fosterskadeligt. Grænserne for, hvilke kemikalier, der skal medtages i sikkerhedsdatabladene, er beregnet ud fra, hvad en voksen kan tåle. Man kan derfor ikke nødvendigvis ud fra sikkerhedsdatabladet fastslå, om et produkt kan bruges af en gravid maler.

Gravide må ikke afrense blyholdig maling, da bly er skadeligt for fosteret.

Ergonomi
Planlæg dit arbejde inden du går i gang. Sørg for at du ikke laver de samme arbejdsbevægelser hele dagen. Planlæg så du i løbet af arbejdsdagen får variation i dine arbejdsstillinger.

Løft
Gravide bør ikke løfte mere end 10-12 kg ad gangen. Når maven bliver større, bør hun ikke løfte mere end 5-6 kg. Det kan være lidt problematisk, da en 10 liters spand med maling vejer 8-18 kg. En løsning kan være at hælde malingen i mindre spande, så der løftes mindre. Hvis man skal male større overflader, kan spanden med maling med fordel placeres på en rullevogn/plade, så man undgår mange små løft. Kolleger kan evt. hjælpe med transport/levering af materialer.

Arbejdsstillinger
Brug kroppen på en hensigtsmæssig måde. Undgå så vidt muligt arbejde over skulderhøjde i længere tid ad gangen (fx fuldspartling af lofter og slibning med girafsliber). Skift mellem flere forskellige opgaver i løbet af arbejdsdagen, undgå vrid af kroppen, det opnås ved at have fokus på at næse og skonæser skal være i samme retning. Løft så lidt som muligt, brug hjælpemiddel.

Når maven bliver stor, er det ikke hensigtsmæssigt at arbejde fra stige, fordi fødder, ben og ryg belastes for meget, og ens balancepunkt ændrer sig.

Tekniske hjælpemidler
Anvend tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt. Det kan være at bruge en vogn til at transportere tunge ting på, så man kan undgå at bære og løfte byrden selv. Brug værktøj med teleskopskaft, stativ til girafsliber mv. Hav evt. en arbejdsstol, så du kan sidde ned og udføre noget af arbejdet. Ved knæliggende arbejde brug knæpuder.

Pauser
Under graviditeten opbløder hormoner den gravides ledbånd for at gøre kroppen klar til fødslen. Dette gør den gravides krop mere sårbar i forhold til overbelastning.

Hvis man står eller går meget i løbet af dagen, kan det påvirke blodforsyningen til moderkage og foster. Derfor er det specielt vigtigt efter fjerde graviditetsmåned at veksle mellem siddende og gående arbejde i løbet af dagen. Det kan være svært som maler. Men den gravide kan med fordel holde nogle små hvilepauser i løbet af dagen, hvor hun sidder ned.

Print Friendly, PDF & Email