>> FORSIDE


Ergonomi

Betingelsen for et godt arbejdsmiljø er afhængigt af:
Arbejdsstillinger/arbejdsteknik vi anvender
Hjælpemidler
Arbejdsstedets indretning
Organiseringen/planlægningen af arbejdet

Arbejdsstillinger
Ergonomi handler om at skabe hensigtsmæssige arbejdsstillinger, da uhensigtsmæssige arbejdsstillinger kan give belastningslidelser i form af gener eller skader i muskler, led, sener og nerver. Skader i skulder, tennisalbue samt seneskedehindebetændelse ses ofte inden for malerfaget.

Undgå arbejde over skulderhøjde i længere tid ad gangen. Undgå ensidigt gentaget arbejde. Skift mellem flere forskellige opgaver i løbet af arbejdsdagen. Brug både venstre og højre hånd/arm, så du undgår smerter og nedslidning af hænder, arme og skuldre. Hvis man har fokus på, at næse og skonæser skal være i samme retning, undgår man uhensigtsmæssige arbejdsbevægelser som for eksempel vrid af kroppen.

For at undgå muskelinfiltrationer, er det vigtigt at få varieret arbejdsstilling i løbet af dagen og få holdt minipauser, hvor man lige får strakt ud i kroppen, så der igen kommer god blodforsyning til musklerne. Lyt til kroppen og dens signaler. Det er altid godt at træne muskler og led, hvis man har fysisk arbejde.

Gode råd
• Arbejd med ret ryg og nakke.
• Lær at bruge begge hænder.
• Undgå arbejde med hænderne over skulderhøjde og med led i yderstillinger.
• Arbejd tæt på opgaven.
• Find en god sikkerhedssko, der passer til dit arbejde og din fod.
• Begræns arbejde på hug, knælende eller knæliggende.
• Begræns tiden, hvor du arbejder i samme arbejdsstilling.
• Kan belastende arbejdsstillinger ikke undgås, bør man variere mellem forskellige arbejdsopgaver.

Hjælpemidler
Anvend tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt.
Undgå så vidt muligt at bære – brug hjælpemidler til at transportere tunge ting på. Det kan være en sækkevogn, trækvogn eller elektrisk trappevogn.
Brug holder til girafsliber.
Find arbejdsredskaber med gode greb, så hånden kan få en god arbejdsstilling.
Brug teleskopskaft.
Hav evt. en arbejdsstol/fliselæggerstol, så du kan sidde ned og udføre noget af arbejdet.
Ved knæliggende arbejde brug knæpuder.
Se evt. hjælpeværktøjer på www.bygergo.dk

Arbejdsstedets indretning
Da arbejdspladsen er af forholdsvis kort varighed, er det ikke alt der vil kunne være optimalt. Men arbejdspladsen bør indrettes, så der ikke står ting i vejen for at, der kan anvendes hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Tænk på adgangsveje, hvordan får du redskaber og materiale ind i bygningen/byggepladsen.
Der kan være forhold, der bør være tænkt igennem, allerede når der er tilbudsgivning.

Organiseringen/planlægningen af arbejdet
Variation er nøgleordet til at mindske belastningsskader. Man bruger ofte de samme muskelgrupper, som derfor bliver overbelastede. Planlæg arbejdet, så ensidig belastning mindskes så meget som muligt. Dette kan gøres ved at:

• Fordele opgaverne, så du undgår at lave det samme i dagevis.
• Skifte mellem forskellige opgaver i løbet af dagen, fx at variere mellem arbejde over og under skulderhøjde.
• Undgå langvarige, ensidige opgaver.
• Skifte mellem fysisk hårde og fysisk mindre hårde opgaver i løbet af dagen.
• Holde minipauser af 2-10 sekunders varighed.

Print Friendly, PDF & Email