Gennem tiden har man anvendt en del materialer i byggeriet, som har vist sig at give større problemer ved brug, vedligehold og renovering, end man havde forudset.

I forbindelse med bygningsrenovering er bygherre ansvarlig for, at der foretages kortlægning af risikofaktorer i forhold til arbejdsmiljø og det ydre miljø. Bygherrerådgiver skal rådgive bygherren om behovet for forundersøgelser i projekteringsfasen.

Lige nu rettes fokus især mod bly, asbest og PCB, der er omfattet af specielle krav, dels til arbejdsmiljøet og dels til bortskaffelse af affald m.v.

Bly har været brugt i hundreder af år i byggematerialer. Dels som metallisk bly (fx inddækninger), dels som blyforbindelser (fx som pigmenter). Bly blev forbudt at anvende ad flere omgange, fx pigmenter i 2001.

Asbest består af naturlige fibre. Det blev forbudt i slutningen af 1980’erne. Indtil da var det udbredt i eternittage og andre beklædninger. Allerede i 1972 blev det forbudt som isolering til rør, beholdere etc.

Fra  omkring 1950 til 1976, hvor det blev forbudt, anvendtes PCB som blødgører i  fugemasser i byggeriet, fx omkring vinduer og døre, mellem betonelementer og i vådrum. Der findes også eksempler på anvendelse i maling.
Miljøanalyser af bygningsmaterialer
til konkurrencedygtige priser

I samarbejde med et DANAK akkrediteret analyselaboratorium tilbyder ARBEJDSMILJØHUSET nem og billig håndtering og vurdering af miljøanalyser på bygningsmaterialer (priser fra 495 kr. + moms).

Alt efter behov kan ARBEJDSMILJØHUSET medvirke ved en eller flere af nedenstående aktiviteter:

  • Screening for bly i maling.
  • Tilbud på laboratorieanalyser af bygningsmaterialer for bly, asbest og PCB.
  • Udtagning og mærkning af analyseprøver på byggepladsen, udfyldelse af rekvisitioner og forsendelse af prøverne til analyse.
  • Gennemgang og vurdering af analyseresultaterne.

Analyselaboratoriet benytter den nyeste teknologi inden for området. Høj analysekvalitet og et effektivt produktionsapparat til konkurrencedygtige priser, er det, der tæller hos kunderne.

ARBEJDSMILJØHUSET råder over de rette kompetencer til at foretage prøveudtagninger og vurdere analyseresultaterne samt rådgive i forhold til arbejdsmiljøet.

Ring til os på telefon 44 85 02 20, hvis du eller bygherre har brug for hjælp i forbindelse med et projekt, hvor der er mistanke om sundhedsskadelige stoffer i bygningsmaterialerne.

Share