>> FORSIDE


Arbejdspladsvurdering – APV

Overordnede lovgivningskrav
Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig APV, hvor man forholder sig til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i virksomheden.  APV’en skal udarbejdes i et samarbejde mellem ledelsen og de ansatte. I virksomheder med 10 ansatte eller flere skal arbejdet foregå i arbejdsmiljøorganisationen. Følgende trin skal indgå i processen:

Kortlægning af problemstillinger
Hvilke typer af arbejdsopgaver eller arbejdsprocesser har vi? Hvilke af disse har man lyst til at give til en anden? Er der nogle arbejdsopgaver eller –områder, der medfører øget sygefravær hos de ansatte, eller som på sigt kan føre til nedslidning af de ansatte?

Beskrivelse af problemer og mulige løsninger
Hvad er problemet, og hvordan kunne man løse det? Søg inspiration i branchen eller hos en arbejdsmiljørådgiver, hvis et problem ikke umiddelbart har en løsning. Vær opmærksom på, at ikke alle problemer nødvendigvis kan løses helt (eller delvist) og sørg for, at en løsning på et problem ikke skaber nye problemer. Eksisterende problemer, der ikke pt. har en løsning, skal stadigvæk fremgå af APV’en – måske kommer der en løsning i forbindelse med udviklingen af et nyt teknisk hjælpemiddel!

Handlingsplan og prioritering
Problemerne og deres løsninger skrives op i en handlingsplan. Der foretages en prioritering af problemerne ud fra alvorlighed og omfang af problemstillingen fx ”hvad er det værste der kan ske, hvis vi ikke ændre noget?”, og ”hvor mange ansatte har problemet, og hvor ofte støder vi på det?”.

Herefter vælges en ansvarlig tovholder, og der aftales en deadline for løsningernes udførelse.

Nogle gange kan et problem løses ved at ændre en arbejdsgang eller arbejdsprocedure. Husk, at hvis ikke alle ansatte har været direkte involveret i APV processen, så er det nødvendigt at forklare de ansatte, hvorfor fx en arbejdsprocedure er ændret. Ellers risikerer man, at nogle ansatte vil blive irriteret og bare forsætte med at udføre arbejdsopgaven, som de har været vant til. Har man forklaret, at man har ændret arbejdsprocessen for at tage hånd om de ansattes arbejdsmiljø, vil man ofte møde større forståelse for ændringerne.

Når APV’en er udarbejdet, skriver de involverede under på den; og den skal så revideres ved ændringer eller som minimum hver 3. år. APV’en skal være tilgængelig for de ansatte, der er omfattet af den, og skal omfatte alle de typer af arbejde, virksomheden udfører.

Typer af APV
Arbejds PLADS vurdering; Arbejds PROCES vurdering; småopgaver kontra store byggepladser

Virksomheder har typisk en blanding af meget rutineprægede opgaver (fx flyttelejligheder) og mere komplekse opgaver (fx større renovering af ældre ejendom).

Virksomheden behøver ikke nødvendigvis at lave en ny APV for samtlige nye opgaver. Man kan fx godt have en overordnet APV for flyttelejligheder, som fx bliver taget op og revideret hver 3. år.

En større renoveringsopgave vil derimod ofte kræve en særskilt APV for den specifikke opgave. Denne bør så revideres løbende fx hver 14. dag i forbindelse med sikkerhedsmøderne på byggepladsen.

Der er områder, hvor der er særlige krav til udarbejdelse af APV fx for gravide medarbejdere eller ved arbejde med miljøfarlige stoffer, fx bly.

Brug af APV’en
Som huskeliste og to-do liste, til sikkerhedsrunderinger på byggepladsen og som instruktion af de ansatte.

Print Friendly, PDF & Email