>> FORSIDE

Arbejde i højden
Arbejde i højden øger risikoen for ulykker og nedslidning. Derfor er det vigtigt at tænke sig godt om, og planlægge arbejdet, så det giver mindst mulig risiko for ulykker og nedslidning.

Adgangs- og transportveje
Hvordan man får materialer og grej frem til arbejdsstedet, skal overvejes og planlægges nøje, specielt hvis der er trapper og større mængder af materiale.

Fragt af materialer og værktøj mellem etager eller på stilladser må kun ske i mindre omfang uden brug af hjælpemidler, som f.eks. hejs, elevator, el-sækkevogn, trækvogn, trillebør eller lignende.

Adgangs- og transportveje skal være så plane, jævne og ryddelige, at transporthjælpemidlerne kan anvendes uden problemer. Ved fragt af materialer skal adgangsvejene have en bredde på mindst 80 cm. Er det kun gå-veje, kan minimusbredden sænkes til 60 cm.

 

Orden og ryddelighed
Er vigtigt, specielt hvor der skal arbejdes, da det mindsker risikoen for snuble- og faldulykker. God orden og ryddelighed giver også bedre muligheder for at bruge hjælpemidler som f.ex stativ til girafsliber, rullevogne til spande, sprøjteanlæg og lignende.

Se flere hjælpeværktøjer på www.bygergo.dk

Stiger, lifte og stillads
Når der skal arbejdes højere, end man kan nå fra gulvniveau, er det vigtig at vælge det sikreste og mindst belastende hjælpemiddel.

Rulleskaft er mulighed op til en vis højde, også skaft med pensel kan være en mulighed, for stadigt at have fuld fleksbilitet i sine bevægelser og for at minimere risiko for ulykker og nedslidning.

Stiger bør kun anvendes i mindre omfang og til mindre opgaver, da al erfaring – og i øvrigt også ulykkestallene – viser, at det er her de fleste uheld sker.

Mindre rullestilladser og skamler anvendes som alternativ til stiger.

Skal man højere op, skal det vurderes, om lifte eller stationære stilladser er bedst egnede.

Tommelfingerreglen er at:

-Lift anvendes frem for stillads

-Stillads anvendes frem for stiger, der som hovedregel kun anvendes som adgangsvej.

-Skafte anvendes mest mulig, så man har fast grund under fødderne.

-Sprøjter anvendes frem for rulle og spartel.
Valget afhænger dog altid af arbejdets art, omfang og risiko.

Stiger:

 • Stiger skal opfylde bestemmelserne i EN 131
 • Skal passe til arbejdsopgaven
 • Brugsanvisning
 • Skal jævnligt efterses, min. 1 gang årligt

Lifte

 • Personer på arbejdsstandpladsen skal bruge sikkerhedssele og sikkerhedsline. Det gælder dog ikke, hvis personløfteren kun kan løfte lodret, fx sakslift.
 • Opstillingsstedet skal være fast og bæredygtigt. Leverandørens oplysninger vedr. brug af støtteben og maks. hældning på terræn skal altid følges.
 • Hvis opstilling og brug af personløfteren sker på og ved offentlig vej, er arbejdet omfattet af vejreglerne. Der skal derfor træffes passende foranstaltninger, hvor der er risiko for påkørsel.
  Inden arbejdet igangsættes skal der udarbejdes en afmærkningsplan, som skal godkendes af vejmyndigheden. Medfører afmærkningsplanen en begrænsning af hastigheden, kræves også politiets godkendelse.
 • Ud over den person som arbejder i liften, skal der være mindst én person i umiddelbar nærhed, som kan tilkaldes ved driftsstop eller uheld, når der bliver arbejdet på liften. Denne person skal kunne tilkaldes ved råb eller mobiltelefon og være instrueret i nødsænkning proceduren.
 • De ansatte, der skal bruge personløfteren, skal være forsvarligt oplærte og instrueret i brugen.
 • Unge under 18 år må kun betjene personløftere, når det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling).
 • Unge under 18 år må dog godt arbejde fra en personløfter.

Stilladser

 • Stilladset skal være indrettet til de opgaver der skal udføres.
 • Stilladset skal være opstillet på stabilt underlag.
 • Der skal etableres fornuftige adgangsveje.
 • Virksomheden der benytter stilladset, har ansvaret for:

At den er egnet til opgaven

At den er i forskriftsmæssig stand

At brugerne er instruerede og har adgang til brugsanvisninger

Print Friendly, PDF & Email